Verkeersinfarct Rosmalen

Geschreven door Sjef van Creij vrijdag 02 januari 2017   Rosmalen slibt geheel dicht! Rosmalens Belang biedt handvatten voor oplossing. Bij de fractie van Rosmalens Belang komen de laatste tijd steeds meer klachten binnen over de verkeersafwikkeling in Rosmalen.Klachten over … Continue reading Verkeersinfarct Rosmalen