Geschreven door Sjef van Creij

vrijdag 02 januari 2017

 

Rosmalen slibt geheel dicht!
Rosmalens Belang biedt handvatten voor oplossing.
Bij de fractie van Rosmalens Belang komen de laatste tijd steeds meer klachten binnen over de verkeersafwikkeling in Rosmalen.Klachten over de alsmaar groeiende files ‘s morgens in Rosmalen op de Molenstraat als gevolg van het afsluiten van de Jhr. von Heydenlaan en de Kloosterstraat. Ook bereiken ons klachten over de slechte wegenstructuur in de Groote Wielen en het slecht of niet tijdig strooien van de hoofdwegen van de Groote Wielen. Verder is er grote ontevredenheid bij burgers over slechte openbare verlichting en daarbij ook nog het alsmaar toenemen van het spoorweggeluid, zeker in de nachtelijke uren.Rosmalens Belang spant zich al lang in om de overlast te bestrijden die het gevolg is van het wegvallen van toegangswegen naar Rosmalen. We dringen nu meer dan ooit aan op adequate maatregelen om de overlast op te heffen. De ombouw van de N50 naar A59, de opwaardering van de A2 en de komende omlegging van de Zuid Willemsvaart, zijn steeds argumenten geweest ter verdediging van de overlast, maar de maat is vol!

De verkeersopstoppingen op of nabij de Bruistensingel kunnen volgens Rosmalens Belang worden voorkomen (of in elk geval verkleind) door snelle realisatie van een oostelijke ontsluitingsweg voor de Groote Wielen, richting A59.

In de aanleg van een transferium in Rosmalen, dus een snelle busverbinding met de binnenstad van Den Bosch, ziet Rosmalens Belang een deel van de oplossing om de verkeersproblemen te verminderen.

In het recente verleden heeft Rosmalens Belang als mogelijke oplossingsalternatief al aangedragen om het fietstunneltje tussen de Stadionlaan ( Hintham) en de Tivolieweg te verbreden. Personenauto´s kunnen zo gebruik maken van deze verbindingsweg en daarmee mogelijk de verkeersopstoppingen in de Molenstraat ter hoogte van de voormalige bakkerij Verbiesen terugdringen. Zowel richting Berlicum als in de richting van de burgemeester Maizaraclaan.

Aansluitend hierop is het voor Rosmalens Belang een vanzelfsprekendheid dat de openbaarvervoersverbindingen naar het toekomstige Jeroen Bosch ziekenhuis nabij Vlijmen verbeterd moeten worden ten opzichte van de huidige openbaar vervoersverbindingen naar de huidige ziekenhuizen vanuit Rosmalen.

Bovenvermelde zaken aangevuld met de problemen rond de spoorwegen (geluid) en de wegenstructuur in de Groote Wielen, zal Rosmalens Belang inbrengen tijdens de voortzetting van de koersnota Hoofdinfrastructuur verwacht in februari.

Verkeersinfarct Rosmalen